భగవద్గీతని పూర్తిగా అర్దం చేసుకుంటూ వినే అద్బుత అవకాసం

భగవద్గీతని  పూర్తిగా అర్దం చేసుకుంటూ వినే అద్బుత అవకాసం  ఎక్కడైనా

Read More

దేవుడి దర్శనం అనంతరం గుడిలో ఎందుకు కూర్చోవాలి....?

సాధారణంగా మనం దేవాలయంకి వెళ్లినప్పుడు  దైవ దర్శనం అయ్యాక కొంచెంసేపు అక

Read More

కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి శివైక్యం పొందారు

గురు పరంపరం..కాలక్రమానుసారం కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జయేంద్ర సరస్వ

Read More